Články

přeposlat článek tisknout
H.R. Giger .::. MIMO DOBRO / BEYOND THE GOOD

H.R. Giger .::. MIMO DOBRO / BEYOND THE GOOD

  • kdy: :[ 14.4.-13.7.2005
  • kde: Praha, Národní technické muzeum

Největší výstava stvořitele biomechanického světa, otce Vetřelce a držitele Oscara za filmový design. Švýcarský umělec v Praze představí nejen výběr ze svého malířského díla, ale i filmové, hudební a multimediální projekty, na nichž se podílel.
----- ---- --- -- -- --- ---- ------
Mezinárodně proslulý umělec HR Giger zahájí 13. dubna 2005 osobně svoji výstavu v Národním technickém muzeu. Výstava bude svým rozsahem největším průřezem autorova celoživotního díla. Do expozice zapůjčili muzea, sběratelé z celého světa i autor ze své soukromé sbírky několik set děl děl, z nichž mnohá uvidí diváci poprvé právě zde.
Výjimečný zástupce současného umění, držitel Oscara za filmovou podobu Vetřelce a otec bytostí zvaných biomechanoidi, chce svým výstavním projektem vzdát poctu Praze. Toto město je pro něj spojeno se spisovatelem Franzem Kafkou, teozofem Gustavem Meyrinkem, všestranným tvůrcem Alfredem Kubinem a dalšími významnými osobnostmi umění i myšlení, které se staly inspirací pro jeho tvorbu. Výstavu zahájí koncert a performance umělců inspirovaných Gigerovou tvorbou.
V kině Národního technického muzea bude po dobu trvání výstavy možno shlédnout velký výběr z filmových projektů, na kterých se umělec podílel, i dokumenty o autorově životě a práci.
K výstavě bude vydán obsáhlý katalog v českém a anglickém jazyce.

Od Atomových dětí k Biomechanoidům…
Kulhavými předchůdci biomechanoidů byly Gigerovy Atomové děti - karikatura lidí, přeživších nukleární útok, a jejich nového života. Ve zčernalých svalech se postupně začaly objevovat mechanické a hydraulické prvky, které tyto tvory zdokonalily až v prototyp postindustriální formy života.
Životaschopnost Gigerových biomechanoidů fascinuje i děsí. Při vytváření nového tvora klade Giger důraz na anatomickou a mechanickou funkčnost. Z obrazů těchto monster je cítit obrovská vůle k pohybu.

Koitus s ďáblem…
Gigerovy postavy žijí drsným životem plným sexu. Při jeho zobrazování vychází z okultních praktik Aleistera Crowleyho, historických vizí sabatu a studia mechaniky. Erotické vize, ve kterých spojuje penisy a vagíny v pekelné strojovny, nenacházejí v tomto žánru umění konkurenci. Mužská přirození plní v těchto kopulačních scenériích funkce červů, pístů, potrubí, bodných i střelných zbraní. Ženská se na ně vrhají s hrozbou pohlcení a destrukce. Přes to všechno se Gigerovi podařilo obdařit své aktéry velkou dávku sexappealu.

Sochy a design neznámých kultur…
Na mezinárodní umělecké scéně je HR Giger známý také jako sochař a designér. Tato část jeho tvorby připomíná výzdobu paláců ukrytých hluboko pod povrchem země a pomníky stojící na náměstích měst postavených civilizacemi, jež jsou od té naší vzdáleny celé světelné roky.
Významné místo zaujmou na výstavě nejen sochařská ztvárnění biomechanoidů a Gigerových typických nadžen, ale i skulpturální variace hodinek Swatches, rodící mašiny na principu pistole nebo funkční automat na gilotinování penisů. Návštěvníci též spatří smolně černý, monstrózní nábytek z proslulého Giger Baru.

Bestiář nového filmového hororu…
Předlohou Vetřelce byla variace jednoho z Gigerových biomechanoidů. Režiséra Ridleyho Scotta nadchly jeho nápady již od prvních skic. S mnoha obrazy a

report_136_px1

modely, vytvořenými pro Vetřelce, Species a další kultovní horory a science-fiction, bude moci návštěvník shlédnout také skicy k nerealizované verzi filmu Duna a dalším projektům.
V Gigerově práci pro film nejde jen o vymýšlení nových forem života. Své tvory zasazuje do vlastních fantaskních krajin a technoorganických interiérů.

Aktivista hořké satiry…
Giger není fantastou odtrženým od reality. Ve svých dílech podrobuje postmoderní společnost kruté vizionářské kritice. V projektech Swissmade a Mystery of San Gottardo neuniklo tvrdému sarkasmu ani jeho rodné Švýcarsko. Na výstavě doprovodí tyto projekty podivná korespondence mezi Gigerem a švýcarským presidentem.

Giger Shop…
Organizátoři výstavy nezapomenou nabídnout návštěvníkům také veškerý sortiment publikací, plakátů, signovaných tisků i designových prvků spojených s autorem. Objeví se zde slavné dva díly Gigerova Necronomiconu, láhve Vetřelcova slizu i originální kovové šperky.

----- ---- --- -- - -- --- ---- ------ ---- --- -- - -- --- ---- ----- ---- --- -- - -- --

Místo konání výstavy a doprovodných programů:
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Otevírací doba:
úterý - pátek, 9-17 hodin, sobota a neděle: 10 -18 hodin

Dopravní spojení:
Metrem po trase A do stanice Hradčanská a dále tramvají číslo 1, 8, 15, 25 a 26 do zastávky Letenské náměstí.
Metrem po trase C do stanice Vltavská a dále tramvají číslo 1, 25 a 26 do zastávky Letenské náměstí.
V případě použití automobilové individuální nebo skupinové dopravy je možné využít přilehlých parkovacích ploch.
Výstava se koná pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma, ministra kultury České republiky Pavla Dostála a velvyslance Švýcarské konfederace v Praze Jeana-Francoise Kamera.
Kurátor: Ivan Mečl
Architekt: David Kraus
Redaktor katalogu: William Hollister
Konzultant: David Jahn

Organizátoři výstavy:
PP Production ve spolupráci s Národním technickým muzeem.

Partneři výstavy:
Pro Helvetia, Arts Council of Switzerland, Magistrát hlavního města Prahy, Gondrand, Mövenpick Hotel Prague, Swiss International Air Lines, Divus, Deep Side

----- ---- --- -- - -- --- ---- ------ ---- --- -- - -- --- ---- ----- ---- --- -- - -- --

Giger, tvůrce mimo dobro a zlo… (ukázka z textu připravovaného katalogu)

„Co je dobré, či zlé, nikdo neví. Snad jen ten, kdo tvoří.“ Friedrich Nietzche

I ten, kdo nebyl v Africe, věří v existenci tohoto exotického kontinentu. Ani ti, kdo nevlastní vědecký mikroskop, nepochybují o realitě fantastických mikrosvětů. A jsou i tací, kteří věří ve stěží představitelné světy nad námi a pod námi. Zdrojem těchto představ jsou útržky světových mýtů a lokálních pověstí a lidská fantazie.
Mnohé z těchto mýtů lze dnes již stěží vyvrátit či potvrdit. Mnoho z nich bylo nepochybně vytvořeno z pocitu plytkosti lidské historie. Absence vysoké magie, nadlidského hrdinství, hříšných či nebeských slastí inspirovala mnoho tvůrčích osobností k vytvoření bájných historických fals, která napomáhají člověku alespoň na chvíli zapomenout na svůj učebnicový bídný původ. Od pravěkých mýtů o původu živlů, přes mezopotámské, židovské a staroegyptské představy o úloze bohů a smyslu víry, moderní předsudky o božskosti člověka až po futurologické vize Matrixu a světovlády strojů. Většina je původní, ale mnohé jsou podvrženou, ale mnohdy vhodně dokreslující vsuvkou. Celá rozsáhlá literární díla, pseudofragmenty, ale někdy jen pověst o takové pověsti. Pověst o knize, o které se jen ví, že ji kdysi někdo viděl. Jednou z nich je Necronomicon a pověst o tom, co obsahuje, je jednou z nejodvážnějších a v očích mnohých tedy i z nejpříšernějších.
Bylo mnoho významných historiků i literátů, kteří se o Necronomiconu ve svých dílech zmiňují. HR Giger je ale první, kdo se jej pokusil ilustrovat. Znovu jej stvořil. Vedle literárních klasiků hororu, jakým byl například H. P. Lovecraft, adeptů vypjaté extatické mystiky, jejíž ukázkovou obětí byl Aleister Crowley a průkopníků sexuální bezhraničnosti, kde musí být jednoznačně zmíněn Markýz de Sade, stojí Giger jako ten, kdo propojil jejich světy se svými a stvořil vizi paralelního světa fantazie, mystiky a strojního sexu. /px pod - podoba expozice/

report_136_px3

Právě prvky mechanických i hydraulických technologií, kabelových i tištěných spojů a futuristického designu ve fantaskních biomasách byly Gigerovým nejpřevratnějším přínosem, který se plně uplatnil ve filmových realizacích a z něhož čerpá inspiraci mnohdy i design nejsoučasnějších kybervizí.
Pro hvězdný úspěch jeho filmového angažmá nelze ale opomenout jeho vlastní uměleckou tvorbu, která je ukázkou také toho nejkvalitnějšího žánru fantasy. Ačkoli je žánrem okrajovým, poskytuje až příliš mnoho kulis kvalitnímu science-fiction a thrilleru, než aby mohla být podceňována. Isaac Asimov jí věnoval celou rozsáhlou encyklopedii. Giger se málokdy vyjadřuje ke kategorizaci umění. Sám dobře ví, že stylově proskakuje časem i vkusem, obsahem kráčí na hraně útesu lidské chápavosti a tolerance nad propastí nastraženou současnou uměleckou kritikou, která jej stěží zařadí do kontextu jakýchkoli směrů. Mimo jiné také proto, že miluje airbrush.
Svůj styl vybudoval na troskách upadajícího surrealismu, jehož formu naplnil postkatastrofickou skepsí i existencialismem, jež přinesly obě války. Přes koketování se stylem fantasy se však již v sedmdesátých letech přenesl k vlastní vizuální předpovědi technokultury, jejíž blížící se realitu naplno pociťujeme až nyní. Zkratkovité až karikaturní tušové kresby jsou výsledkem vývoje od realistického Escherova labyrintu k expresivním barevným pastelům a stylovým variacím vlastních komiksových příběhů. Gigerova sochařská tvorba fantaskních fragmentů a biomechanoidů vyvrcholila stvořením Vetřelce a jeho světa. Nepřekvapuje, že Praha, která hostila v historii tolik mágů, alchymistů, vědců i extatických umělců, jimiž byl inspirován, a byla místem mnoha jejich mystérií nebo iniciací, je tak spojená s Gigerovou tvorbou. Vznikl zde také první biomechanoid - Golem. Podle mnoha mystiků je Praha též branou do jiných světů - pověst o jejím vzniku a smyslu jejího názvu se též podařilo notně zatemnit. Gigerova pražská prezentace, zahrnující i prameny a odrazy jeho tvorby, vhodně propojuje její historické i současné zdroje v tradičním evropském centru magie.

://giger.cz

----- ---- --- -- - -- --- ---- ------ ---- --- -- - -- --- ---- ----- ---- --- -- - -- --
Filmografie: většina bude během expozice k dispozici!

High and Heimkiller – 1967, 11 min: Černobílá obrazová poema, vytvořeno společně s F. M. Murerem
Swiss Made 2069 – 1968, 45 min: Sci-fi fiktivní dokument natočený společně s F. M. Murerem
Passagen – 1972, 50 min: Dokument pro WDR o H. R. Gigerovi se specifickou náladou 70. let, režie F. M. Murer
Tagtraum – 1973, 28 min: Psychedelický happening; účastníci H. R. Giger, C. Sandoz a W. Wegmueller, režie J. J. Wittmer
Giger's Necronomicon – 1975, 40 min: Dokument o Gigerově tvorbě v horizontu let 1972-1975, vytvořeno společně J. J. Wittmerem
The Second Celebration of the Four – 1977, 5 min: Záznam performance, vytvořeno společně s J. J. Wittmerem
Giger's Alien – 1979, 34 min: Dokument o Gigerově práci na prvním dílu ságy o Vetřelci. Vytvořeno společně s Miou Bonzanigo a J. J. Wittmerem
Alien: The Visualists - Direction and Design – 1979, 17 min: Dokument o formování tváře světa Vetřelce; účinkují mimo jiné Ron Cobb, Chris Foss, H. R. Giger a Moebius, produkce FOX
The Eighth Passenger: Creature Design – 1979, 31 min: Dokument o realizaci samotného monstra, produkce FOX
The Darkest Reaches: Nostromo and the Alien Planet – 1979, 17 min: Dokument o vzniku designu a scénografie filmu Vetřelec, produkce FOX
Koo Koo – 1981, 6 min: Promotion pro Debbie Harry (Blondie), realizace H. R. Giger
Backfired - 5 min: Videoklip Debbie Harry ke stejnojmenné písni
Now I Know You Know - 5 min: Videoklip Debbie Harry ke stejnojmenné písni
The Intruder Within (The Lucifer Rig) – 1981, 91 min: Horor, režie Peter Carter, produkce NBA
A New Face of Debbie Harry – 1982, 30 min: Dokument o Debbie Harry, režie F. M. Murer
The Occult Experience – 1985, 87 min: Kultovní dokument Franka Heimanse
Poltergeist II: The Other Side – 1986, 114 min: Horor, režie Brian Gibson, produkce MGM
Teito Taisen (Tokyo: The last Megalopolis) – 1989, 135 min: Fantasy horor japonské produkce, režie Akio Jitsusoji, produkce TOHO
Alien I-III – 1991, 112 min: Dokument o filmové trilogii, režie Paul

report_136_px4

Bernard, produkce CBS / FOX
Satanskopf – 1992, 8 min: Okultní scénář H.R.Giger, příspěvek do německého TV seriálu Nevyřešená tajemství
Wall to Wall – 1992, BBC dokument o kyberpunkovém filmu
Giger's Passage to the id – 1992, 30 min: Dokument finské televize, režie Atro Lahtela a Juhani Nurmi
Sex, Drugs and Giger – 1992, 5 min: Animovaný film vycházející z původních Gigerových obrazů, režie Sandra Beretta
Xeno-Erotic: H.R. Giger's Re-Design – 1992, 10 min: Dokument o zrodu nového druhu vetřelce pro třetí pokračování filmu Vetřelec, produkce FOX
Adaptive Organism: Creature Design – 1992, 20 min: Dokument ze zákulisí natáčení Vetřelce 3, produkce FOX
Hide your face – 1994, 5 min: Videoklip ke stejnojmenné písni sólisty X z japonské kapely Hide
Species – 1995, 108 min: Sci-fi film, v ČR uváděný pod distribučním názvem Mutant, režie Roger Donaldson, produkce MGM
Benissimo – 1995, 6 min: Spot švýcarské televize DRS - baletní choreografie v bluescreen Gigerově 3D krajině, režie Max Sieber
Kondom des Grauens (Killer Condom) – 1996, 107 min: Detektivní komedie, režie Martin Walz, produkce ASCOT-ELITE + ECCO FILM
Clive Barker's A-Z of Horror – 1997: Epizoda z televizního seriálu BBC o hororu, režie Ursula Macfarlane
Species II – 1998, 95 min: Sci-fi film, režie Peter Medak, produkce MGM
Alien Legacy – 1999, 68 min: Dokument o kultu vetřeleckých filmů, režie Michael Matessino
Alien Evolution – 2001, 74 min: Dokument BBC o fenoménu Vetřelec, režie Andrew Abbott a Russell Leven
The Alien Saga – 2002, 109 min: Slavný dokument, režie Brent Zacky
Aliens in the Basement: The Bob Burns Collection – 2003, 17 min: Dokument o neobyčejném sběrateli, produkce FOX
Beast within: The making of Alien – 2003, 178 min: Dokument ‘making of‘, režie Charles de Lauzirika, produkce FOX
The making of Alien 3 – 2003, 161 min: Dokument ‘making of‘, režie Charles de Lauzirika, produkce FOX
Levi´s commercial – 2003, 1 min: TV reklama na džíny Levi’s
Species III – 2004, 111 min: Sci-fi film, režie Brad Turner, produkce MGM
John Howe: There and Back Again – 2004, 52 min: Dokument o nejslavnějším ilustrátorovi Tolkienova světa, režie Anders Banke a François Boetschi, produkce Solid Entertainment
GROUND 01 - Shadow Empire – 2004, 40 min: Dokument o mikrostátu - State of Sabotage, režie Robert Jelinek, SoS

----- ---- --- -- - -- --- ---- ------ ---- --- -- - -- --- ---- ----- ---- --- -- - -- --

..://giger.cz

..://giger.com

Jiné názory

Přihlašte se pro přidávání vlastních komentářů.

aktuálně

diskuze