DEATHSPELL OMEGA - Paracletus

recenze
Black_Hand
Hodnocení:
9.5

Paracletus je poslední díl „svaté“ trilogie DSO, očekávání byla extrémně vysoká. Finále je poněkud jiné - téma Ducha svatého to prostě potřebuje, a tak nám album připravilo menší překvapení. Meditativně apokalyptické zpracování. Kdo by čekal, že francouzští kazatelé vsadí na post-metal? Na black samozřejmě nezapomněli, ale post je zde slyšet výrazně. Střídají se momenty teroru a uklidnění, což odpovídá i textům. Jedno z alb roku!

Je sobotní večer, začíná se stmívat a já si konečně našel čas na desku, která mi před pár týdny přišla. Nechtěl jsem mít první dojem z nějakých laciných, nekvalitních mp3. Ne, to se k této kapele nehodí. K ní se hodí vinyl s jeho specifickým zvukem, přítmí podvečera a malá lampa, abyste si mohli počíst v bookletu.
Z temně černého, matného pozadí zírá mnohohlavá bestie a uvnitř obalu čtyři siluety a nápis Paracletus. Ty siluety poznávám: otcovská tvář, chlapík s křížem, holubice…a had.
Paracletus vinylZ postranní kapsy vytahuji booklet a další obal, ve kterém je vinyl schovaný. Vinyl rozvážně vložím na plotnu gramofonu a připravím si booklet. Před spuštěním si naliji ještě červeného vína a po tváři mi přeběhne úsměšek způsobený vzpomínkou na Ghaalovo komické „Sejtn“ z Metal: Headbangers Journey. Spouštím jehlu na rotující desku a otevírám booklet.

I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.
Matouš 12:32

Můj oblíbený verš Bible. Dle něho vím, že i kdybych náhodou měl někdy křesťanské tendence, tak mám peška. Jdu do pekla tak či tak, odpuštění se nekoná. Kdo z vás je na tom stejně? Je to také jeden z oblíbených veršů francouzských teologů Deathspell Omega. V kontextu tohoto alba klíčový. Παράκλητος řecky, či paracletus latinsky, obojí znamená to samé: obhájce, pomocník, ochránce či Duch svatý.
Doufám, že tentokrát omluvíte monumentální délku a můj více „track-by-track“ přístup, jsou Vánoce, tak chci udělat něco jinak. Nemám totiž moc na vybranou, pokud se chci alespoň pokusit pokrýt koncept tohoto alba a jeho jednotlivých částí.
 
V následujícím jde o texty, ne hudbu…
Tudíž začněmež u Epiklesis (ἐπίκλησις). Atmosféra lovecká, až stopařská, nastoluje první aspekt Ducha svatého. Není divu, slovo slouží k vyvolání ducha svatého při eucharistii, obřadu s tělem a krví Ježíše Krista. Duch svatý se snaží ulovit slabé a ovlivnit je v jejich jednání. Komu to nebylo jasné z předchozích alb, tak v teologii DSO mají k sobě Bůh a Ďábel neskutečně blízko, až splývají. Žádáme, aby nás přijal do svého království, obrazu propasti, jámy hrůzy. A nakonec je doplněná tím, co jsem zmínil v prvním odstavci: ’Vestigia nulla retrorsum‘ - není cesty zpět.
Druhá skladba svým názvem plynule navazuje na téma EpiklesisWings of Predation není v tomto kontextu nijak potřeba vysvětlovat. „It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God!“ A nic se před ním, jako před nesmrtelným sluncem, neschová.
Abscission, čili odloučení, pojednává o nemožnosti oddělit Otce, Syna, Ducha svatého či Ďábla a zároveň o oddělení člověka od nich. Zmučená duše volá po Duchu svatém, který ji nadále pokřivuje.
Naše nářky nad světem se ztrácejí ve světě prachu a popela, po našem odloučení od Něho. Při eucharistii je všechna sláva Boží pohřbena. Bůh potřeboval poslušného,Paracletus booklet jím předurčeného obětního beránka k naplnění svého plánu. Nebylo vyhnutí pro lidi, kteří se podíleli na jeho obětování jemu samému. Bůh jim to svým plánem přikázal. Skrz tuto oběť se posléze při eucharistii, když pozřeme jeho tělo a krev, cítíme býti spojeni s Bohem. Cítíme se jeho součástí, jemu blíže. To je ale nad naše možnosti. To být Dearth, chudoba.
Záblesky světla, Phosphene, je titulem další skladby. S nimi též přišla apokalypsa, den Hospodinův. Zde bude vhodné vytáhnout další verš, který se tentokráte skví na etiketách na středu obou stran vinylu.

Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou, a ne světlem!
Ámos 5:18

Ámos byl bohatý izraelitský farmář v období 8. století před Kristem, také byl ale Hospodinův prorok. Kritizoval morálku okolních států i Izraelitů jeho doby. Bohatí Izraelité byli dle něho rozmařilí, zatímco chudí strádali. Okolní národy obviňuje z genocidy a tak podobně.
Doporučuji přečíst celého Ámose 5 (popř. i zbytek), poněvadž se při něm člověk velmi pobaví. Izraelity s jejich prázdnými náboženskými obřady a svátky označuje za pokrytce.
Pokud si ale přejete vidět genocidu Bohem přikázanou a Izraelity vykonanou v akci, doporučuji Numeri 31. Není nad mladé panny, kterým navíc vypálíte město a povraždíte rodiny!
Apokalypsa vše spaluje v ohni jejího posla, který vše, co spálí, naplní Duchem svatým.
Teď už ale opět voláme z hloubi temnot paracleta a on zase volá nás. V Epiklesis (druhé, nijak názvem neodlišené od první), která začíná stranu B vinylu. Proč zde máme druhé Epiklesis? Konec textu je totiž stejný jako konec té první.
Malconfort pokračuje v apokalyptickém tématu, kdy se odhaluje božská podstata Ďáblova. Jste mými syny a dcerami, a tak s vámi také naložím. A Duch svatý pořád rozdává svou pokřivenou útěchu.
Pokračujeme pádem k Němu! Naše mysl se rozpadá v Jeho temné záři. ’Nihil videt et omnia videt‘, nic nevidět a všechno vidět. Nebyl nám nabízen život věčný v idylickém nebi, tak jak jsme si představovali. Toť Have You Beheld the Fevers?.
Devouring Famine. A jsme doma, pod krvavým nebem, v pustinách pekelných. Obětovali jsme Mu život pro tento posmrtný život. Nedělejte si však starosti, milí věřící, i ti druzí, co život pro něj neobětovali, sem dorazí. Žádná duše nemůže zůstat odloučena. Pán je hladově pozře všechny, ať věřící, či nevěřící.
Finále se na nás řítí – Apokatastasis Pantôn. Apokatastasis čili ἀποκατάστασις je návrat do původního stavu, restituce. Dohromady s Pantôn je však použití v Novém zákoně poněkud odlišné. V tomto kontextu jde o znovuvytvoření vesmíru, všeho. Úsporný text je ze všech ostatních nejvíc nabitý lítostí, ano, Deathspell Omega jsou zde poněkud emo, ale v tomto kontextu to nevadí. Přetisknu jej sem celý: „You were seeking strength, justice, splendour! You were seeking love!
Here is the pit, here is your pit! Its name is SILENCE…“
„V Bohu jste hledali sílu, spravedlnost, nádheru! Lásku!
Tady je jáma, tady je vaše jáma! Její jméno je TICHO…“

Tak to by byla analýza textů. Když jsem recenzoval Kénôse, celkem trestuhodně jsem je opominul, i když je text spojen s Deathspell Omega možná ještě více než jejich hudba. Není se co divit. První, co prý píší, je text, až poté hudbu.
 
V následujících řádcích jde již o hudbu…
Toto je poslední díl jejich „svaté“ trilogie. Očekávání byla extrémně vysoká, po sérii téměř bezchybných EP a předchozích dílů trilogie tu máme konečně velké finále. Tento díl DEATHSPELL OMEGA logoje ale poněkud jiný, než většina z nás po Fas čekala. Fas posluchače naprosto odrovnalo chaotickou atmosférou, zvrácenou strukturou, a „zběsilou“ kytarou. Kénôse a Chaining the Katechon tento směr jen potvrzovaly. Také já jsem se mezi tyto lidi počítal, než mi došel koncept posledního dílu. Téma Ducha svatého prostě potřebuje trochu jiné, meditativně apokalyptičtější zpracování, a tak nám Paracletus připravil menší překvapení.

Kdo by čekal, že francouzští kazatelé vsadí na post-metal? Na black samozřejmě nezapomněli, ale post je zde slyšet daleko výrazněji než kdy dříve. Pokud jste se DSO vyhýbali, protože na vás byli moc tvrdí, ale máte přitom rádi Cult Of Luna či Isis, můžete být příjemně překvapeni. Já byl překvapen ještě více, když jsem na jednom fóru našel příspěvek, kde jeho autor tvrdil, že mu nové album (a potažmo i předchozí) trochu připomíná mathcorové legendy Botch a jejich album We are Romans. Samozřejmě, že ne atmosférou, ale instrumentální a kompoziční stránkou. Spojují je divné, trochu disonantní riffy se zamotanou strukturou skladeb, ne nepodobnou DSO. Musím uznat, že něco málo pravdy na tom je…a možná to způsobí, že opět trochu sáhnu do hardcorových/metalcorových luhů a hajů, i když to téměř vůbec nedělám. Trocha inspirace tam asi opravdu bude.

Paracletus střídá momenty teroru a uklidnění, což odpovídá textům. Skvělé nápady, jak je již už u DSO zvykem, se nachází v obou sférách, ale na první poslech upoutají samozřejmě ty melodické, post-metalové. Každá skladba má vždy alespoň jeden moment, který vás uchvátí a je převážně lyrický, post-metalový. Momenty teroru pak lze, jako vždy, vychutnat až ve chvíli, kdy přivyknete na zvuk. Lépe však, i po mnoha posleších (někdy i třikrát denně), hodnotím ty lyričtější, kvůli jejich geniálnímu budovaní atmosféry. Toto ale koneckonců mohu říct o libovolném albu kapely.

Kdybych měl vypíchnout nejlepší skladby, měl bych problém, protože většinou udržují stejně vysokou laťku kvality. Jedna skladba by se však našla - Apokatastasis Pantôn. Je jedno, že staví na stejném tématu jako druhá Epiklesis, toto je prostě téměř dokonalé zakončení trilogie. A je také jedno, že z něj podivuhodným způsobem teče, ani se mi to nechce říci, naděje. Jediné, co bych do ní možná přidal, jsou riffy po jednom z předchozích alb trilogie. Když už opakuji jedno téma, proč nepřibrat třeba jeden riff z A Chore for the Lost z Fas nebo Odivm Nostrvm z Monumentum?
 
A ještě o zpracování…
Nemůžu se nezmínit o provedení vinylu. Na kvalitní čtvrtce se skví text vypadající jako psaný husím brkem (rozuměj tiskárnou). Se stříkanci inkoustu tu a tam navozujeParacletus booklet vinyl atmosféru teologa 17. až 18. století, kterému právě došla nesmyslnost toho, čemu obětoval život. Zarazilo mě, že text v bookletu není ve stejném pořadí jako na albu, přeskakuje se v odstavcích jednou dopředu, jednou dozadu. Jde asi o snahu odlišit dojem z textu v psané i vokální podobě. Vrcholem celého bookletu je návaznost poslední poloprůsvitky s obrazem za ní na skladu Apokatastasis Pantôn. Text je vlevo, průsvitka vpravo. Na poloprůsvitce je kříž se všemi čtyřmi božskými entitami, hypostazemi: Otec, Syn, Duch a Ďábel. Skrze průsvitku však vidíme, co je za ním. Pekelná jáma se nám odhalí ve své plné kráse a podtrhuje tak text poslední skladby.

Je vidět, že předvídat, natož nalinkovat, hudební cestu DSO asi nikdo nezvládne. Oni se nepotřebují sjíždět interakcí s fanoušky na koncertech, masírováním ega rozhovory. Sjíždějí se jen třemi věcmi. Tím, že jim vyšla jejich drastická změna směru u SMRC. Tím, že v hudbě vytvořili projev s jasnou vizí, špičkovým provedením a tunou vlastní osobitosti. A nakonec také svou cílenou obskurností.

Mám strach, že toto je naposledy, co od nich něco slyšíme, odpovídalo by to totiž jejich přístupu. „Toto je náš odkaz, tečka.“ No co, máme aspoň další metalovou klasiku. Další koncepční trilogii, vedle například té od Taake. Kolik kapel z první dekády 21. století si budete pamatovat za 20 let? Seznam by to byl delší, ale víc než dvacet kapel to nebude a Deathspell Omega tam nemohou chybět.

Pohrabáče byly dosti nažhavené, až do běla, nečekaně z nich však vylétla zvrácená bílá holubice a všem nám vypálila rybník svým ohnivým dechem.

Vložit komentář

brutusáček - 06.06.12 09:28:27
www.theajnaoffensive.com/index.php?page=shop.product_details&cat
hezkýýý btw to nové opět nazpíval ten polonágl? trk..
Sud - 06.06.12 03:49:25
http://www.theajnaoffensive.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=12&flypage=shop.flypage&product_id=1951&option=com_virtuemart&Itemid=31
Black_Hand - 14.07.11 02:19:31
Strap: ?
Střap - 13.07.11 23:25:27
Black_Hand - 13.07.11 17:27:15
pro ty co by meli zajem, nasel jsem to tady: http://www.flogarecords.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=5126
pf - 13.07.11 16:53:55
DA jednoznačně +
Black_Hand - 13.07.11 14:35:31
LP?!?! a MGA?!?!?!!? JDU SHANET!! tak, objednano. v recku maji jeste 11 (ted uz tedy 10) kousku.
Annal - 13.07.11 09:19:29
Black_Hand: Letos vyslo Diabolus Absconditus + Mass Grave Aesthetics na jednom LP
Black_Hand - 13.07.11 00:15:29
jj sou, ale je to reedice vinylu na cd. to je trochu skoda. naprosto genialni by bylo, kdyby jednou vydali reedici vsech EP na vinylu najednou...
bizzaro - 13.07.11 00:04:25
bizzaro: Diabolus Absconditus zas jina dimenze... Brut: to je to ep?
hej. ale vsechna jejich ep jsou vetsinou jina(m)
brutusáček - 12.07.11 23:52:05
Diabolus Absconditus zas jina dimenze...
to je to ep?
bizzaro - 12.07.11 17:28:25
Diabolus Absconditus zas jina dimenze...
meshu 888 - 23.03.11 15:15:19
rozklikněte podcast vlevo nahoře si to můžete i poslechnout: http://ava.chernobyl.eu/playlist/playlist-avavyber-2010-4-25012010/
Black_Hand - 17.02.11 17:14:05
jo to je taky fajn recka :). vidim, ze v nekterych bodech do me i do autora tamty recky DSO promluvilo uplne stejnym zpusobem. a taky se neubranil ocitovani textu posledni pisnicky a stejnemu podezreni jako ja :X.
Sud - 17.02.11 15:24:24
Sud - 08.02.11 01:30:55
sem zvedavej, an co narazim priste..a bude pooost
Allegor - 07.02.11 21:22:02
Mně stačil ten název:/
bros - 07.02.11 21:18:35
to je pekna picovina tady to:))
Sud - 07.02.11 20:35:19
takovy ted porostou jako houby po desti, hadam http://www.youtube.com/watch?v=FhwPtxbU9-A http://metal-archives.com/band.php?id=3540302963
abro666 - 18.01.11 09:37:40
co na tom vidite, je to nabuzlej nazi kinder brek. sem to musel prepnout na Frostoviny cestou do prace.
DR - 12.01.11 18:20:23
gába nechť se "pobaví" nad posledními třemi slovy bruta ;-)) ty víš...
bruth - 12.01.11 16:21:21
ale jo..je to dobrý, neni to žádnej blbej plek medl...baví mě to
pf - 04.01.11 00:36:12
pokud budou obraceny, tak klidne
Black_Hand - 04.01.11 00:14:45
pf: pohrabace :).
pf - 03.01.11 22:31:54
chlapci, nechcete tu debatu upgradovat an chaldne zbrane?
666 - 03.01.11 22:04:28
mne jo
Sud - 03.01.11 21:22:35
nekdy to staci, ted ne
666 - 03.01.11 19:50:28
obcas nejsou
Sud - 03.01.11 16:33:03
ja se vzdycky rad necham poucit nebo se rad dozvim neco novyho, ale hlasky typu "vsichni jste hovno, vim vic" jsou jaksi..beze smyslu
666 - 03.01.11 14:40:59
posluz si
meshu 888 - 03.01.11 14:11:00
jj vyborne (2) 666 - dokud nezačneš argumentovat konkrétnějc, tak zbývá jedině lol reakce
666 - 03.01.11 11:24:34
jj vyborne
meshu 888 - 03.01.11 09:53:10
dobře sud:D
Sud - 01.01.11 22:38:34
zato 666 za nema byl osobne a cely nam to vysvetli
Black_Hand - 01.01.11 18:41:05
666: todle nebylo googleny. to bylo cteny primo z bookletu, vyhledavani v bibli, google prekladu latinskych kusu textu a taky tech francouzskych, na ktere moje schopnosti nestacily. todleto ti vadi?
Střap - 31.12.10 07:30:03
Wajt: je jako srovnavat FFTTF od MA a Gorguts - Obscura. Nesrovnaval bych to...
abro666 - 31.12.10 02:05:02
nemyslim si.
Wajt - 31.12.10 01:16:46
Každopádně tohle je rozhodně lepší než nový 1349
bros - 31.12.10 00:55:32
abro: to bylo na suda ;-)
abro666 - 31.12.10 00:35:56
bros, prcat:-)
666 - 31.12.10 00:34:02
pardon za pravopis :)
666 - 31.12.10 00:31:31
vsichni akorat googlite po podstate DsO, jen venku jsem cetl par recenzi, ktery opravdu staly za to...
bros - 31.12.10 00:26:19
napis novou recku :))
abro666 - 31.12.10 00:13:30
sude, di se zabit:-)
Sud - 30.12.10 23:23:22
stary me bavej, posledni dve ne. posledni behemoth uz taky ne.)
Střap - 30.12.10 20:08:12
Sud: ale houby s nergalem ve svatym evangejlionu. 1349 je rychta na pohodu:-) A kdyz ctu komu se ta deska moc nezamlouva, zjistuju, ze se mi zamlouva opravnene.
Střap - 30.12.10 20:06:15
myslim, ze Dalihrob to trefil do cernyho. Tusim, ze jsem nekde dokonce vystrachal, ze ten rozhovor je s Shaxulem. Mimoto ono u reedic starejch nahravek dost DsO zeeditovali texty, ktery Shaxul psal...napsal prave Shaxul:-)))) Cimz se dost vysvetluje proc Shaxul nenecha na DsO nit suchou. Ackoli si myslim, ze on jim je vcelku u prdele...
Sud - 30.12.10 18:57:46
1349 proste slaby. jeste dva pokusy tomu dam, ale asi ne
Black_Hand - 30.12.10 15:39:42
Dalihrob: a taky nezapomen jak jim Shaxul tvrde nadava kde muze.
Dalihrob - 30.12.10 12:02:38
Wajt: S ideologií pánu to není vůbec jasné, neboť ten rozhovor v Northern Heritage zinu je popravdě od "úplně jiné" kapely. Dost možná na ten rozhovor odpovídal Shaxul, který v kapele již dlouhá léta není. Přerod kapely po jeho odchodu byl drastický, jen si srovnej ten, na který narážíš a poslední rozhovor pro AJNA.
Black_Hand - 30.12.10 00:30:40
wajt: u DSO jsem to moc nevidel. clandestine blaze jsem slysel jednou. pak uz ne. msh888: dik. ja se na novy ulcerate a gorguts taky samozrejme tesim. ulcerate uz mam predobjednany, dokonce i s trikem :). abro666: no kdyz si spustil 1349, tak si mi se hned pripomel. jen jsem potreboval overit, ze me podezreni je spravne :).
abro666 - 29.12.10 23:48:31
njn, von rad googli:))
msh 888 - 29.12.10 23:19:36
respekt za vinylové podání a to, jak sis s tím, černý pazoure, vyhrál. fanoušek, který si nedal práci pozjišťovat tolik zajímavého infa ocení, že z něj poskládáš koherentní příběh. Popohnal jsi mě naposlouchat si víc DSO. za sebe slabých 10/10 díky tomuhle albu jsem dostal o to větší chuť na nové ulcerate a gorguts
annal - 29.12.10 20:04:57
Šoa must go on
Wajt - 29.12.10 18:52:04
Mě tedaq taky sedí víc stará tvorba 1349, ale tohle opravdu můžu. Mj. Anti-ZOG apod. Ono to pravděpodobně s ideologií těhle pánů bude jasný. Někdo z nich kdysi plácal v rozhovoru něco o tom, že oceňuje, kolik se podařilo během druhý světový zplynovat Židů a liberálů.
Black_Hand - 29.12.10 12:03:04
jo :)
abro666 - 29.12.10 09:08:03
lol, ty ses ten mladej vysokej? :)
Black_Hand - 27.12.10 23:42:39
abro666: jooo to ses ty ten z immo, co se tam pohyboval se mnou a s nadromem. tak to uz jsme si vyrikali :). nasel jsem si te pres google, pres tvy fotky na picasse :P.
bruth - 27.12.10 14:49:57
jinak jsem to slechl a neni to hloupý no :-)
abro666 - 27.12.10 14:34:40
ee, 1349 je jako komplex dokonalosti:) branit si samo nenecham:)))
Black_Hand - 27.12.10 12:57:23
abro666: tak bez poslouchat Fas. nikdo ti v tom nebude branit :). ta sype vic nez 1349.
abro666 - 27.12.10 10:07:20
deska fajn, ale 1349 vic sypou!
lunaris - 27.12.10 08:13:35
Doufám, že to zmíníš v objevech roku.
bruth - 26.12.10 23:03:15
hele ten hlavní typas prej hraje v nejakym Clandestine Blaze, ktery maji v Lyrical themes: Anti-ZOG..a snad vlastní či co Northern Heritage
jkl - 26.12.10 19:59:29
J, výborný text. I když se přiznám, že jsem ke konci přeskakoval řádky.
Black_Hand - 25.12.10 21:59:22
Filipismo: dik.
Filipismo - 25.12.10 17:50:11
Deska velice silná a jednoznačně do TOP 2010!!! Black_Hand: si dokážu představit...když já nacházím chyby v o dvě třetiny kratších článcích :-)) Ale tahle deska je hodna takové recenze, takže ještě jednou respekt!!!!
DW - 24.12.10 18:16:03
mastný a kyselý pánové.
Střap - 24.12.10 16:40:13
jo jeste, ze v hospode kecame s divnejma cahounama v trikach Opeth. A ona je z toho ok recenze. Za kterou dost dekuju, protoze jsem chtel at tu desku nekdo propere, coz se mi splnilo takze super :-))))
Black_Hand - 24.12.10 16:35:53
Dalihrob: btw mas tam chybku, je to matous 32 a ne 33. jen detail :).
Black_Hand - 24.12.10 16:32:47
Dalihrob: heh docela podobna recka :). i s dalsimi nazory vasi redakce. Filipismo: diky, ani nechtej vedet, kolikrat sem ji musel cist a pritom tam jeste byly chyby :).
666 - 24.12.10 16:27:16
nihil videt prekladat infinitivem asi ne, ale alespon jsem zjistil, ze moje poctiva, ctyr leta, ignorace latiny nebyla az tak poctiva, coz me celkem nastvalo... citat matouse, pouzite google, 'ale pozor' v prvni verzi bylo dost vtipny...
Filipismo - 24.12.10 14:48:57
Četl jsem všechny recky a tahle je jednoznečně BEST!!!! Tím pádem přestávám psát, protože TOHLE nikdy nedám :-(
bizz - 24.12.10 14:40:22
Fil, az tak? :)) tady Dalihrobova recka mortemzine.net/show.php?id=2391
Filipismo - 24.12.10 14:03:28
Tak už to mám...a tuze vypečené...a navíc nejlepší recka roku 2010!!!!!!!!!!
bruth - 24.12.10 13:43:07
já to ještě neslyšel ani...
Black_Hand - 24.12.10 12:48:09
Dalihrob: tak matous je ze "Slovo na cestu" a amos, pac ten v nem neni, ponevadz je tam jen novy zakon, je odtud: http://www.info-bible.cz . nevim po pravde, ktery vydani to je, ale ta stranka vypada docela duveryhodne :). ja vetsinou ctu bibli anglicky, protoze je tak pro me daleko citelnejsi. kdyz chci nakou drsnarnu tak king james version, kdyz neco rozumnejsiho tak new international. jak tak koukam, tak ten ekumenicky je fakt lepsi a drzi se vic originalu. takze napisu sefovi, at ho nahradi.
bruth - 24.12.10 12:17:57
můj matouš z plzně taky řiká něco jiného :-)
gába - 24.12.10 11:40:01
tak předpokládám že je to takhle na bookletu ne? klasický ekumenický překlad je o dost delší
LordSnape - 24.12.10 11:38:16
Ou, tak černá ruka cituje z Bible jo? :)
Dalihrob - 24.12.10 11:20:24
Skvělá recenze, mnohem lepší než moje, haha. Každopádně by mě zajímalo, odkud autor vzal první biblický citát? předpokládám, že z Českého vydání Bible. Smím se zeptat z jakého vydání? Můj Matouš se kapánek liší :)
kot - 24.12.10 10:43:40
me teda prislo ze misty z toho dost smrdi treba i francouzska screamo skola, coz je pro me pomerne prekvapeni
Filipismo - 24.12.10 10:33:50
Ufff...to je tedy slohovka :-) Původně jsem ani nechtěl, ale teď obstarám!!!! Veselé black/death/speed/thrash/core/grind/mosh/gore/ a ON ví co ještě vánočky!!!!!!!!!!!
msh 888 - 24.12.10 01:40:15
tyvoe to si přečtu až vyvanu, bo se docela těším na sousto z tohoto těsta
Sud - 24.12.10 01:31:35
super recka..sefe, udele tu fotku s vinylem jako klikacku na velkou!
bizz - 24.12.10 00:55:25
pripraveny jsem puvodne mel vanocni Inquistion :) ale kdyz autor tak moc chtel, zamakal a ze jsou ty vanoce, tak jsem se premoh a zmenil to ;-)
Black_Hand - 24.12.10 00:52:24
jo jeste detail, sefovi uz jsem to rekl. ta fotka je tady moc mala, ale puvodne tam slo jeste precist o jake dvd slo. nebylo to v planu, ale je tam film "V moci ďábla". skvela shoda nahod.
Black_Hand - 24.12.10 00:48:23
ale to, ze jsem te musel ukecavat at to das dneska a ne v pondeli nereknes :). Sud: pro me pred enslaved, kteri jsou druzi. a dik za pochvalu. 3 stranky ve wordu...uf.
bros - 24.12.10 00:47:54
ajo, on je stedrej den, idealni timing sefe
bizz - 24.12.10 00:46:38
pro me taky do topu, recka krasne vanocni :)
bros - 24.12.10 00:30:45
Black_Hand: Moc pěkná práce. Pro mě deska roku.

Zkus tohle