Keep on... Morthymer!

novinka

MorthymerZ popela, krve i mateřského sémě Keep on Rotting povstává profesorg MORTHYMER (kandidát vět), tajemná bytost fascinovaná technicismem a známá svými nekompromisními hudebními metodami, tak si dávejte pozor, abyste se nestali jeho oběťmi!

Již dvouskladbový pracovní soubor jeho učení naznačuje, jak jsou čepele jeho poselství nabroušené a že jim nebude tropit problémy zkracovat nejen vaše údy, ale že bez uzardění a větší snahy přeruší i všechny vnitřní procesy naslouchače jeho myšlenkového větomí, které mohou vést ke zkolabování celého organismu, jak se to stalo např. v případě nebohého otce Gibbona. Není větší radosti než vidět, že želé v jeho krvi proudí bez sraženin, jen hlasivky mu chybí, takže by bylo pěkné slyšet potomka i k rozšiřujícím se masám jeho příznivců promluvit!

Sláva - sláva, věčná sláva! Progresivní musika v hájích českých kotlin se dostává z regrese a není tak už nutno na hrobeček Kípon nosit květiny.

Tiše vzpomínejme, modleme se, následujte!

Vložit komentář

Zkus tohle