Zveme na premiéru do Aera - Descending Roads

Ve středu 17. února má v kině Aero premiéru film herce, scénáristy a režiséra R. Scotta Williamse Descending Roads. Jedná se o anglicky a česky mluvený film, jehož hrdinou je chlapec jménem Jordan, Američan žijící v Praze, který náhle přijde o oba rodiče. Schovává se v opuštěném domě a mluví jen se svou kamarádkou Marií, která tají jeho úkryt i před jeho strýcem, který si pro něj přijel z Ameriky. Jordan ale nakonec utíká s bezdomovkyní Františkou, která má také svá tajemství a díky které se setkává s různými postavami pražských ulic a míří k nevyhnutelnému vyústění těžké životní situace.

R. Scott Williams, americký filmař, herec a muzikant žijící od roku 1998 v Praze, natočil film o tom, že v těžkých chvílích nám mohou přijít do cesty zvláštní lidé, žijící v odlišném prostředí a mluvící jiným jazykem, ze kterých se nakonec mohou vyklubat naši andělé. A vzhledem k dvojjazyčnosti filmu také o tom, že porozumění mezi lidmi nezávisí na tom, jakým mluví jazykem.

Descending Roads, a film by actor, screenwriter and director R. Scott Williams, opens on 17 February in Aero. It is a film in Czech and English about an American boy named Jordan living in Prague, who suddenly loses his parents. He is hiding in an abandoned house, talking only to his friend Marie, who keeps his secret even from Jordan`s uncle, who came from America to take care of him. Jordan ends up running away with a homeless woman Františka, who has her own secrets, introduces him to colourful characters of Prague and accompanies him on the way to the inevitable outcome of the difficult situation.

R. Scott Williams, an American film-maker, actor and musician living in Prague since 1998, made a film about people we can meet during the hard times of our lives, who live in a different world and speak a different language, but can turn out to be our angels. And since we talk about a bilingual film, also about the fact that understanding is not the matter of language.

Descending Roads
Scénář a režie/Written and directed by: R. Scott Williams
Hrají/Starring: Dana Syslová, Rostislav Novák, Petra Špindlerová, Jacob Haertel, Mattea d'Amore, Jana Podlipná, Vladimír Kulhavý a další
Hudba/Music: Colin Stuart (Colorfactory)
Premiéra/Opening: kino Aero, 17. 2. 2016, 20:20, s českými a anglickými titulky (Czech and English subtitles)

Trailer

aktuálně

diskuze