Nergal zproštěn obvinění z urážky křesťanstva

V roce 2007 vystoupil Nergal se svými BEHEMOTH v Gdyni, kde během koncertu roztrhal bibli a křesťanství označil za „nejvražednější kult na světě“ a bibli samotnou za „knihu lží“. Následně se vzednula vlna protestů a Ryszard Nowak (hlava pomazaná Polského výboru na obranu proti sektám) jej osočil ze satanismu.

Soudu předsedal ctihodný Krzysztof Wieckowski, který dospěl k rozhodnutí, že „se jednalo o umělecký akt“, který je součástí uměleckého výrazu kapely a nelze tedy omezovat svobodu projevu a právo na kritiku náboženství.

aktuálně

diskuze